logo-PRIME-1

משרדים להשקעה -
התקבל היתר בניה!

30% רווח יזמי תשואה של בין 8% - 10% עד 60% מימון בליווי מיטב דש!

פרויקט Prime Center ממוקם
במתחם 4TECH נשר

החל מ 200,000 ש"ח הון עצמי

ודאות וביצוע


התקבל היתר בניה וצפי עלייה על הקרקע רבעון השני 2023 הבניה תבוצע ע"י החברה הקבלנית "האחים אבו עאיש"

זמינות


נותרו כ-40% מהמשרדים למכירה

מימון


חברת מיטב דש הינה הגורם המממן לפרויקט

נגישות הפרויקט

הפרויקט ממוקם בסמוך למרכזית המפרץ, רכבת ישראל, רכבלית כמו כן לצירי תחבורה ראשיים, מנהרות הכרמל וכביש 6 .

תכנון

בזכות תכנון קפדני ומודרני, העמסת השטחים המשותפים הינה רק 24% -
הכסף שלך קונה יותר!

להשקיע עם בטחון

0

לקוחות פעילים

% 0

תשואה ממוצעת

M 0

הועברו למשקיעים

הפרויקט בליווי:

להשקעה ב 40% האחרונים בפרויקט Prime Center