1. תוכנית העמדה של המתחם

2. קומה מסחרית החל מ- 80 מטר

3. קומה משרדים החל מ- 80 מטר