קצת רקע על סביבת מוקד ההתערבות בעיר

  1. המחצבה ממוקמת באחד האזורים הנגישים ביותר צפון מערבית לעיר נשר על דרך בר יהודה. היא גובלת בחיפה, מערבית לטכניון, למרכז העסקים המסחר התעשייה והתעסוקה הראשי של העיר מצפון.
  2. . במחצבה מאושרת תב"ע משנת 2001 המייעדת אותה לאזור מסחר, משרדים ותעשיה. שטח התוכנית הינו 257 דונם.
  3. ממש בימים אלו מפתחת עיריית נשר את התשתיות והדרכים במתחם בו הבעלויות מתחלקות בין קרקעות של גופים שונים בבעלות פרטית, קרקעות מדינה וקרקעות בבעלות הרשות המוניציפאלית המקומית.
  4. למחצבה מבנה פיזי ייחודי היוצר מעין "מיקרוקוסמוס" בכניסה המערבית לעיר ומהווה מרחב מישורי בסמיכות לרחוב בר יהודה המבוקש.
  5. בשל הביקוש העצום לבניית בנייני מגורים באזור ישנו גם פוטנציאל רחב לשינוי ייעוד חלקי המחצבה מאזור מסחר, תעשיה ומשרדים לשכונת מגורים WIN WIN – המשולבת בשטחי תעסוקה ומסחר SITUATION.
  6. על צלע ההר, בסמיכות למחצבה, תוקם תחנת רכבל תפעולית. תכנית המתאר רואה בתחנה זאת פוטנציאל גדול משום שהיא תהווה את הקישור בין המחצבה לבין הטכניון ואוניברסיטת חיפה.